3376 үр дүн
( Нийт 3376 үр дүнгээс 1 - 10)
Гарчиг Эхэлсэн огноо Дууссан огноо Хуудасны тоо Файл
1190100080000 Монгол Орос хоёрын хоорондох найрамдлын барилдлагааг байгуулах тухай Монголын Ардын Засгийн газар ба Зөвлөлийн Засагт Орос Улсын Засгийн газрын хэлэлцэн тогтоосон гэрээ бичиг 1921-11-05 1921-11-05 12
1190100090000 Монгол улс ба Алс Дорнодын Бүгд Найрамдах улсын хооронд төмөр утасны мэдээ нэвтрүүлэх тухай гэрээ, илгээх бичиг 1921-11-17 1921-12-31 10
1190100050000 Монгол улсын төмөр замуудыг ойр бүхий төмөр замуудтай холбох, төмөр зам тавих тухай Монгол, Их Орос улсын Засгийн газрын хэлэлцээр 1914-09-17 1914-12-31 8
1190100040000 Монгол Оросын найрамдлын гэрээ 1912-10-21 1912-10-21 7
1190100110000 Мөнгөн тэмдэгт хэвлэхэд зориулж мөнгө зээлдүүлэх тухай Монгол Орос хоёрын хоорондох найрамдлын барилдлагааг байгуулах тухай гэрээний нэмэлт протокол 1921-11-24 1921-12-31 6
1190100070000 Дундад, Орос, Монгол гурван этгээдээр тогтоосон цахилгаан мэдээний гэрээ бичиг 1916-01-11 1916-12-31 12
1190100100000 Мөнгөн тэмдэгт цаасыг хэвлүүлэх тухай Монгол-Оросын Засгийн газар хоорондын гэрээ бичиг 1921-11-24 1921-12-31 10
1190100030000 Монгол Түвэдийн найрамдлын гэрээ 1912-12-02 1912-12-02 2
1190100120000 Кубанийн 5-р морин дивизийн лагер байгуулах газар ба бэлчээрийг олгох, хуучин Оросын хаант засгийн албан газар ба хувьсгалын эсэргүй ангийн орос ардын мэдэлд байсан орон сууцыг албанд хураах тухай протокол бичиг 1922-05-31 1922-12-31 10
1190100220000 Үд, Улаанбаатар хоёр хотын хооронд хүн ба, юм тээх нисэх онгоцыг явуулах тухай тогтоосон гэрээ 1926-07-08 1926-12-31 9