НҮБ-Д ЭЛСЭХЭЭР ГАРГАЖ БАЙСАН 1957 ОНЫ ӨРГӨДӨЛ

НҮБ-ын өндөр зорилт ба зарчмаар зоригжин байгаа улс түмний аюулгүй байдал, энх тайвныг бататгах ба бэхжүүлэх ариун сайхан зорилгыг биелүүлэхийн төлөө нэгдсэн үндэстэнтэй хамтран ажиллах хүсэл эрмэлзлэлтэй байгаагаа илэрхийлэн БНМАУ-ын Засгийн газраас НҮБ-ын гишүүнд элсэх тухай өргөдлөө тав дахь удаагаа 1957 оны 09 дүгээр сарын 01-нд сэргээн тавьжээ.

НҮБ-ын гишүүнд элсэх тухай хүсэлтийг сэргээн тавьсантай холбогдуулан БНМАУ-ын тухай меморандум гаргав эхийг үзэх.