НҮБ-Д ЭЛСЭХЭЭР ГАРГАЖ БАЙСАН 1955 ОНЫ ӨРГӨДӨЛ

НҮБ-д элсэх хүсэлтэй ардын ардчилсан орнуудаас НҮБ-ын ЕА-н 10-р чуулганд дахин өргөдөл гаргаж байгааг харгалзан бусад орнуудын адил дахин хүсэлт гаргах нь зүйтэй хэмээн үзсэнээр гурав дахь удаагаа 1955 оны 09 дүгээр сарын 27-нд БНМАУ-ыг НҮБ-ын гишүүнээр элсүүлэн авахыг хүсч дахин өргөдлөө сэргээн өгсөн байна.