Хэлсэн үг

Хүний нэр Цэвэгмид Дондог
Албан тушаал Монголын төлөөлөгчдийн тэргүүн
Хаана НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 16-р чуулган дээр
Огноо 1961-10-24