64 үр дүн
( Нийт 64 үр дүнгээс 1 - 10)
Үг хэлсэн хүн Албан тушаал Үг хэлсэн огноо Хаана Файл
Д.Цэвэгмид Монголын төлөөлөгчдийн тэргүүн 1961-10-24 НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 16-р чуулган дээр
П.Шагдарсүрэн БНМАУ-ын ГЯЯ-ны сайд 1962-09-27 НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 17-р чуулган дээр
М.Дүгэрсүрэн БНМАУ-ын ГЯЯ-ны сайд 1980-10-25 НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 35-р чуулган
М.Дүгэрсүрэн БНМАУ-ын ГЯЯ-ны сайд 1963-10-01 НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 18-р чуулган
М.Дүгэрсүрэн БНМАУ-ын ГЯЯ-ны сайд 1979-10-09 НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 34-р чуулган
М.Дүгэрсүрэн БНМАУ-ын ГЯЯ-ны сайд 1967-01-01 НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 22-р чуулган
М.Дүгэрсүрэн БНМАУ-ын ГЯЯ-ны сайд 1965-10-05 НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 20-р чуулган
М.Дүгэрсүрэн БНМАУ-ын ГЯЯ-ны сайд 1966-10-05 НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 21-р чуулган
М.Дүгэрсүрэн БНМАУ-ын ГЯЯ-ны сайд 1965-10-05 НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 19-р чуулган
М.Дүгэрсүрэн БНМАУ-ын ГЯЯ-ны сайд 1970-09-18 НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 25-р чуулган