Тус архивт хоёр болон олон талт гадаад харилцааны баримтуудыг төвлөрүүлэн байнга хадгалдаг.

Эх баримтыг цаасан болон цахим хувиар судлахыг хүсвэл архивын уншлагын танхимаар үйлчлүүлнэ үү. "Уншлагын танхим" хэсгээс дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.