Түгээмэл асуулт хариулт

Хайсан мэдээлэл гарахгүй байна?

Гэрэл зураг бүрд сэдвийн болон зургийн гарчиг бичих, зураг дээрх хүнийг таних ажил үргэлжилж байгаа тул мэдээллийн санд ороогүй зургуудыг уншлагын танхимаар үйлчлүүлэн үзнэ үү.

Хүний нэрээр хэрхэн хайлт хийх вэ?

"Зураг дээр байгаа хүн бүрийг танихыг зорилго болгон ажиллаж байна. Таньсан хүн бүрт tag бичиж байгаа тул tag-ийн нэр хэсэгт хайлт хийвэл зурагт байгаа хүнээс хайлтын илэрц гарна. Харин ""хүний нэр"" хэсэгт бичилт хийн хайвал сэдвийн болон зургийн гарчигт байгаа нэрнээс илэрж гарна. "

Тагны нэрээр хэрхэн хайлт хийх вэ?

Зурган доторх хүний нэрийг бичиж хайхад тухайн хүний орсон бүх зураг гарч ирнэ.