БНМАУ, БНБАУ-ын зурагт, радиогийн хооронд 1971-1972 онд хамтран ажиллах ажлын протокол

1190110070000
Огноо 1970.11.28-1970.11.28
Хуудасны тоо
Нийт - 3
Нэмэлт тэмдэглэл