Гэрээ хэлэлцээр

Засгийн газар хоорондын хоёр талт олон нийтэд нээлттэй гэрээ хэлэлцээрийн жагсаалтыг үзэх, файлыг татах, гэрээ хэлэлцээрийг захиалж хуулбарлан авах боломжтой.

Түгээмэл асуулт хариулт

Хэрхэн хайлт хийх вэ?

Энгийн, нарийвчилсан хайлтаас сонгон хайлт хийнэ. Хайлтыг хэлэлцээрийн нэр, улс, огноогоор хайлт хийх боломжтой