Түгээмэл асуулт хариулт

Хэрхэн хайлт хийх вэ?

Энгийн, нарийвчилсан хайлтаас сонгон хайлт хийнэ. Хайлтыг хэлэлцээрийн нэр, улс, огноогоор хайлт хийх боломжтой