1921 үр дүн
( Нийт 1921 үр дүнгээс 1 - 10)
Гарчиг Эхэлсэн огноо Дууссан огноо Хуудасны тоо Файл
1190110050000 БНМАУ-ын СнЗ-ийн мэдээлэл, радио, зурагт радиогийн улсын хороо, БНАГУ-ын СнЗ-ийн дэргэдэх Зурагт радиогийн улсын хорооны хооронд зурагт радиогийн талаар хамтран ажиллах 1971 оны ажлын протокол 1970-11-24 1970-11-24 9
1190110060000 БНМАУ, БНКУ-ын хооронд шуудан, цахилгаан холбоо тогтоох тухай хэлэлцээр 1970-11-27 1970-11-27 15
1190110070000 БНМАУ, БНБАУ-ын зурагт, радиогийн хооронд 1971-1972 онд хамтран ажиллах ажлын протокол 1970-11-28 1970-11-28 3
1190110080000 БНМАУ, БНАГУ-ын хооронд 1971-1975 онд УААА-н төлөвлөгөө зохицуулалтын асуудлаар хийсэн хэлэлцээрийн протокол 1970-12-08 1970-12-08 43
1190110100000 Протокол к соглашению между Правительством МНР и Правительством СССР об экономическом сотрудничестве в 1971-1975 гг. от 28 декабря 1970г 1970-12-28 1970-12-28 12
1190110090000 БНМАУ-ын ШУА, Польшийн ШУА-ийн хооронд эрдэм шинжилгээний талаар 1971-1972 онд хамтран ажиллах тухай төлөвлөгөө 1970-12-23 1970-12-23 10
1190110120000 БНМАУ, ЗСБНХУ-ын хооронд 1971-1975 онд харилцан бараа нийлүүлэх тухай хэлэлцээрийн 1-р протокол 1970-12-30 1970-12-30 31
1190110130000 БНМАУ ба ЗСБНХУ-ын хооронд 1971-1975 онд харилцан бараа нийлүүлэх тухай хэлэлцээр 1970-12-30 1970-12-30 25
1190110160000 БНМАУ-ын Засгийн газар ба БНАГУ-ын Засгийн газрын хооронд 1971 онд харилцан бараа нийлүүлэх ба төлбөрийн тухай протокол 1971-01-15 1971-01-15 22
1190110170000 БНМАУ-ын Засгийн газар, БНСРУ-ын Засгийн газрын хооронд 1971-1975 онд харилцан бараа солилцох ба төлбөрийн тухай хэлэлцээр 1971-01-16 1971-01-16 22