БНМАУ-ын ШУА, Польшийн ШУА-ийн хооронд эрдэм шинжилгээний талаар 1971-1972 онд хамтран ажиллах тухай төлөвлөгөө

1190110090000
Огноо 1970.12.23-1970.12.23
Хуудасны тоо
Нийт - 10
Нэмэлт тэмдэглэл