БНМАУ, ЗСБНХУ-ын хооронд 1971-1975 онд харилцан бараа нийлүүлэх тухай хэлэлцээрийн 1-р протокол

1190110120000
Огноо 1970.12.30-1970.12.30
Хуудасны тоо
Нийт - 31
Нэмэлт тэмдэглэл