БНМАУ-ын Засгийн газар ба БНАГУ-ын Засгийн газрын хооронд 1971 онд харилцан бараа нийлүүлэх ба төлбөрийн тухай протокол

1190110160000
Огноо 1971.01.15-1971.01.15
Хуудасны тоо
Нийт - 22
Нэмэлт тэмдэглэл