Монгол Түвэдийн найрамдлын гэрээ

1190100030000
Огноо 1912.12.02-1912.12.02
Хуудасны тоо
Нийт - 2
Нэмэлт тэмдэглэл Гадаадын хэргийг бүгд эрхлэн шийтгэгч яамны хамаарсан тэргүүн сайд да лам нягт билигт Равдан -Дэд сайд Цэргийн жанжин манлайн баатар бэйл Дамдинсүрэн -Гүчир чансав ханчин Лувсанагваан,