MN EN

Байршил


  • Хаяг: 14210, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Энхтайвны өргөн чөлөө, 7Б, ГХТА-ын нэгдсэн байр, 1 болон 3-р давхар
  •  
  • Мэдээллийн технологи, цахим сан хариуцсан мэргэжилтэн: 263196
  • Сан хөмрөг хариуцсан мэргэжилтэн: 262123
  • Бусад мэргэжилтэнүүд: 262197
  • Харуул: 329277
  • Факс: +976 11 322127