"Гадаад харилцааны төв архив"-ын дараах 2 үйлчилгээг E-Mongolia платформоос авах боломжтой.

  1. Тушаалын хуулбар: Гадаад харилцааны яам болон түүний харъяа байгууллагад томилогдсон, чөлөөлөгдсөн тушаалын хуулбар

Хүсэлт илгээх холбоос /линк/: https://e-mongolia.mn/service/gadaad-khariltsaany-tuv-arkhiv-tushaalyn-khuulbar

 Анхаарах: Ажилд томилогдсон, чөлөөлөгдсөн тушаалын он сар, ажиллаж байсан байгууллагын нэр /ГХЯ-ны газар, хэлтсийн нэр, Дипломат төлөөлөгчийн газрын нэр/, албан тушаалын нэрийг тодорхой бичнэ.

  1. Цалингийн тодорхойлолт: Гадаад харилцааны яам болон түүний харъяа байгууллагад ажиллаж байх хугацааны цалингийн тодорхойлолт

Хүсэлт илгээх холбоос /линк/: https://e-mongolia.mn/service/gadaad-khariltsaany-tuv-arkhiv-tsalingiin-todorkhoilolt

Анхаарах: Ажиллаж байсан байгууллагын нэр /ГХЯ-ны газар, хэлтсийн нэр, Дипломат төлөөлөгчийн газрын нэр/, албан тушаал, огноог тодорхой бичнэ.

 Архивын ерөнхий газрын даргын “Төрийн архиваас үзүүлэх үйлчилгээний хөлсний хэмжээ”-г шинэчлэх тогтоох тухай 2023 оны А/68 дугаар тушаалд заасны дагуу үйлчилгээний хөлсийг тооцно.

Лавлагааны төрөл

Хэмжих нэгж

Үйлчилгээний хөлс (төгрөгөөр)

1.     

Хөдөлмөр эрхлэлтийн лавлагаа /Тушаал/

Нэг баримт бичиг

2 000

2.     

Цалингийн тодорхойлолт

Нэг он

3 000